Regulamin

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), (dalej jako „RODO”), uprzejmie informujemy, że spółka Banieczka sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Krzywej 12, KRS: 0000555462, NIP: 7773249490, REGON: 361397207 (dalej jako „Banieczka”) przetwarza informacje, które mogą mieć charakter danych osobowych.

Poniżej umieszczone zostały informacje w jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe w przedsiębiorstwie Banieczka oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z ich przetwarzaniem.

Zgodnie z art. 13 RODO, Banieczka informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest spółka Banieczka sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Krzywej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000555462, NIP: 7773249490, REGON: 361397207.
  2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie (adres: Poznań (60-118) przy ul. Krzywa 12) lub drogą e-mailową pod adresem waldemar.rybarczyk@banieczka.pl.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez przedsiębiorstwo Banieczka polegają na oferowaniu w ramach prowadzonej działalności Klientom między innymi usług budowy myjni samochodowych samoobsługowych, wynajmu i zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, możliwości korzystania z myjni samochodowych, administracyjną obsługą biura, pośrednictwem pieniężnym robotami budowlanymi oraz realizacją projektów budowlanych. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa powyżej, mieści się w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Banieczka. Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Banieczka mogła realizować usługi dla swoich Klientów. Państwa dane osobowe przetwarzane są również w celu dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez przedsiębiorstwo Banieczka produktów, jak również w celach statystycznych.

Więcej na temat prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez przedsiębiorstwo Banieczka można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.banieczka.pl.

Więcej na temat praw przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem przez przedsiębiorstwo Banieczka Państwa danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.banieczka.pl.

Pozdrawiamy,
Banieczka sp. z o.o.