Zgłoszenie reklamacyjne sposób postępowania

 

 

1. Wypełnij formularz reklamacyjny zgodnie z opisem pól, dołącz załączniki i kliknij Wyślij

2. Reklamacje i skargi można również przesyłać – nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej zaistnienia – poprzez poniższy formularz lub do biura listownie na adres:
Banieczka Spółka Akcyjna
62-081 Wysogotowo,
ul. Serdeczna 8
Dział Operacyjny

3. Od momentu złożenia reklamacji przez Klienta zostanie ona rozpatrzona w terminie 14 dni, po których Klient powinien otrzymać odpowiedź, wszelkie czynności związane ze spełnieniem roszczenia Klienta powinny być zamknięte do 30 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

4. Reklamacja zgłoszona bez dostarczenia danych wymaganych w Formularzu Reklamacyjnym nie zostanie rozpatrzona.

5. Reklamacje dotyczące transakcji realizowanej za pomocą karty płatniczej a związane ze zwrotem gotówki wymagają  dostarczenia wyciągu z karty potwierdzającego realizację płatności.

Formularz reklamacyjny