SYSTEM ABONAMENTOWY

System abonamentowy to rozwiązanie dające wiele korzyści:

 • Mycie tańsze od 10% nawet do 70%
 • Możliwość otrzymania FV bezpośrednio po dokonaniu opłaty
 • Możliwość korzystania z usługi przez cały miesiąc płacąc tylko raz

Wejdź do sklepu w aplikacji i wybierz najkorzystniejszą wersję dla swoich potrzeb – aplikacja.banieczka.pl

Korzyści podstawowe:

Możliwość wyboru korzyści

 

1. System lojalnościowy zbierania punktów:

Punkty zbierane mogą być na 3 sposoby:

 • Za każde wydane 1 PLN na mycie Klient otrzymuje 1 PKT
 • Za każde doładowanie konta lojalnościowego 1 PLN Klient otrzymuje 1 PKT
 • Dodatkowe punkty bonusowe w ramach organizowanych kompanii promocyjnych

Korzyści – możliwość wymiany punktów na nagrody w postaci kosmetyków, dodatkowych doładowań konta itp.

 

 

2. System abonamentowy:

FAQ

1. Ile razy w miesiącu myje Pan/Pani samochód?
 1. Do 4 razy – abonament 39 brutto miesięcznie dla B2C lub 109 brutto dla B2B
 2. Do 8 razy w tygodniu – abonament 69 brutto B2C lub 109 brutto dla B2B
 3. Częściej pakiet 99 PLN brutto dla B2C lub 159 brutto dla B2B
2. Czy Klient cały limit dzienny musi od razu wykorzystać?

Nie klient może korzystać z limitu abonamentu w dowolny sposób danego dnia np. doładować za 2 PLN po jakimś czasie następne 5 PLN a po wykorzystaniu limitu zostanie poinformowany o tym że nadwyżka zostanie pobrana z jego konta w aplikacji. W przypadku braku środków lub chęci dokonania płatności w innej formie – może to również uczynić.

3. Czy trzeba podpisać umowę?

Nie, Podpinając kartę płatniczą i akceptując regulamin umowę na świadczenie usługi uważamy za zawartą. Można z niej w każdej chwili zrezygnować – koniec jej obowiązywania następować będzie z końcem opłaconego okresu – najczęściej z końcem miesiąca w którym wypowiedzenie zostało zgłoszone. Dodatkowo brak możliwości obciążenia karty również skutkuje rozwiązaniem umowy.

4. Czy można zmienić abonament?

Tak – nowy wybrany abonament zostaje aktywowany w momencie dokonania opłaty. Niemniej opłata za wcześniej opłacony abonament nie jest zwracana – korzyści z obu abonamentów kumulują się do czasu wygaśnięcia poprzedniego abonamentu.

5. W jaki sposób można zrezygnować z abonamentu?

Jak opisano powyżej – zgłaszając to poprzez aplikację lub nie dokonując opłaty za kolejny okres (odpinając kartę płatniczą lub blokując płatność.

6. W jaki sposób będzie dostarczana faktura?

FV będzie wysyłana na adres e-mail podany w aplikacji. Dodatkowo w każdej chwili z poziomu aplikacji można wywołać ponowne przesłanie FV.

7. Czy można opłacić abonament w inny sposób niż podpinając kartę bankową do aplikacji?

Ze względu na uwarunkowania związane z funkcjonowaniem abonamentu sytuacja innego sposobu regulowania płatności jest możliwa jedynie w przypadku dużych podmiotów dla których opracowywane są specjalne warunki subskrypcji.

8. Czy można otrzymać fakturę przelewową z terminem płatności?

Taka możliwość nie jest przewidziana na dzień dzisiejszy.

9. Jaką maksymalną liczbę użytkowników można podpiąć pod jedno konto?

W ogólnie dostępnych abonamentach 4 użytkowników. Jednak w przypadku większych flot możliwe są indywidualne ustalenia oraz indywidualna ilość użytkowników podpiętych do jednego konta.

10. W jaki sposób zgłosić reklamację?

Reklamację można zgłosić na adres e-mail reklamacje@banieczka.pl W przypadku problemów z aplikacją dostępny będzie również numer telefonu wsparcia technicznego.

11. Czy aplikacją można płacić za odkurzanie, płyn do spryskiwaczy, oprysk felg?

Aktualnie w przypadku środków na koncie lojalnościowym będzie możliwość płacenia za mycie. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie również możliwość płacenia za odkurzanie, oprysk felg oraz płyn do spryskiwaczy.

12. Czy będzie dostępna historia myć?

Tak zarówno historia wpłat jak i myć jest dostępna na poziomie aplikacji.

13. Co w momencie , kiedy klient przyjedzie a myjnia będzie niesprawna?

Zakładamy, że to sytuacja wyjątkowa – jeżeli będzie reklamacja z jego strony to np. doliczymy mu limit z tego dnia do prywatnej puli środków – którą będzie mógł dodatkowo wykorzystać w dowolnym czasie – niemniej zakładamy również, że maksymalny przestój myjni to 48h.

14. Czy mając aplikację i kartę nadal mogę używać karty?

Tak na naszych myjniach można korzystać zarówno z karty fizycznej jak i z aplikacji. Niemniej konta obu tych nośników są rozdzielne. Jeżeli chce ktoś połączyć oba konta (karta i aplikacja) można tego dokonać w aplikacji. Po dokonaniu połączenia można jedynie korzystać z aplikacji. Karta zostaje dezaktywowana.

15. Czy w przypadku np. wyjazdu można zamrozić abonament (np. tak jak karnety na siłowniach) ?

Niestety nie ma możliwości zawieszenia abonamentu. Można zamknąć abonament i po pewnym okresie wykupić go ponowni.

16. Czy w przypadku zakupu abonamentu i jego opłacania – jego cena może wzrosnąć?

Nie przy regularnym opłacaniu abonamentu cena jest stała. Dopiero w przypadku zaprzestania jego opłacania co jest równoznaczne z przerwaniem okresu biegu umowy – kolejny zakup odbywa się już po aktualnie obowiązującej cenie.

17. Czy abonament jest na jedną osobę (użytkownika) czy na jeden samochód?

Co do zasady abonament jest dopięty do użytkownika aplikacji czyli do numeru telefonu na który loguje się użytkownik.  Abonament w zależności od rodzaju może być również współdzielony na większą liczbę numerów/aplikacji.

18. Czy ma znaczenie, ile samochodów umyję w ramach puli abonamentowej?

Nie, do dyspozycji jest kwota na dzień.

19. Czy mogę wysłać inną osobę (np. żona wysyła męża, aby umył samochód) z moją aplikacją, aby wykorzystał usługę w moim imieniu?

Aplikacja jest przypisana do numeru telefonu, korzystać z niej może osoba użytkująca dany telefon w czasie pobytu na myjni.

20. Jak wygląda zakup abonamentu?

Zakup abonamentu w trakcie miesiąca powoduje obciążenie karty i rozpoczęcie korzystania z abonamentu przez kolejne 30 dni po których nastąpi kolejne obciążenie karty.

21. Jak rozliczane są abonamenty na kilkakrotność użycia w danym miesiącu?

Dla przykładu abonament na 4 mycia w miesiącu naliczany jest w następujący sposób:

  1. Na koncie pojawia się kwota 15 PLN na pierwszy dzień. Do czasu rozpoczęcia korzystania z tej kwoty pozostaje ona stała. Tzn pierwszy dzień zaliczony zostanie w dniu w którym zostanie użyta pierwsza złotówka z tego limitu. Na wykorzystanie pozostałej wartości z 15 PLN przypisanych do danego dnia pozostaje czas do północy tego dnia.
  2. Po północy w kolejnym dniu po wykorzystaniu jakiejkolwiek części abonamentu kwota jest przywracana ponownie do poziomu 15 PLN. (pierwsze mycie w miesiącu uznaje się za zrealizowane)
  3. Kolejne mycie w miesiącu realizowane jest w taki sam sposób. Po wykorzystaniu wszystkich 4 myć kolejne odnowienie pojawi się w pierwszym dniu kolejnego miesiąca.
  4. O północy ostatniego dnia miesiąca następuje reset abonamentu i rozpoczyna się ponowne naliczanie czterokrotności mysia w kolejnym miesiącu bez względu na to ile myć zostało wykorzystanych w miesiącu poprzednim.
22. Kiedy można wypowiedzieć abonament?

Abonament można wypowiedzieć w każdym momencie. Niemniej jego obowiązywanie zakończy się z ostatnim dniem miesiąca za który została pobrana opłata.