DANE REJESTROWE

Nazwa spółki: Banieczka Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Krzywa 12, 60-118 Poznań

NIP: 7773249490

REGON: 361397207

KRS: 0000875307

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 2 940 500,00 zł

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Ireneusz Kazimierczyk

Członek Zarządu ds. Ekspansji: Waldemar Rybarczyk


RADA NADZORCZA

Mariusz Banaszuk
Dominik Rożko
Grzegorz Kiczmachowski

KONTAKT

Adres: ul. Krzywa 12, 60-118 Poznań

E-mail: biuro@banieczka.pl

Telefon: 795 617 602

Informacje o spółce
Informacje o spółce
Informacje o spółce