Regulamin Aplikacji Banieczka
1. Administratorem aplikacji jest Banieczka Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, przy ul. Serdecznej nr 8, 62-091 Wysogotowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875307, NIP 7773249490, REGON
361397207, kapitał zakładowy 5.210.900,00 PLN (w całości opłacony) zwana dalej ADMINISTRATOREM.
2. Aplikacja działa tylko na wybranych samochodowych myjniach bezobsługowych oznakowanych brandem Administratora i służy jedynie do uruchomienia stanowisk myjni za zdeklarowaną przez użytkownika kwotę nie większą niż aktualne saldo użytkownika w aplikacji.
3. Aplikacja jest dostępna pod adresem web https://aplikacja.banieczka.pl lub po zeskanowaniu kody QR umieszczonego bezpośrednio na stanowisku myjni. Aplikacja działa na wszystkich urządzeniach obsługujących dowolną przeglądarkę internetową w systemach Windows, Linux, MacOS, iOS i Android.
4. Użytkownik może doładować saldo w aplikacji. Kwota doładowania będzie dostępna dla użytkownika natychmiast po potwierdzeniu autoryzacji transakcji.
5. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z działaniem aplikacji. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@banieczka.pl.
6. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego ale nie dłuższego niż 14 dni udzielenia odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w zwrotnej korespondencji e-mail.
7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora jedynie w celu otrzymywania oferty handlowej Administratora.
8. Administratorem danych osobowych jest : Banieczka Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, przy ul. Serdecznej nr 8, 62-091 Wysogotowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875307, NIP 7773249490, REGON
361397207, kapitał zakładowy 5.210.900,00 PLN (w całości opłacony).
9. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@banieczka.pl.
10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wglądu lub żądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia jego danych osobowych. Prośba taka powinna być wysłana na adres e-mail Administratora biuro@banieczka.pl. Administrator niezwłocznie poinformuje użytkownika o zaprzestaniu przetwarzania oraz usunięciu jego danych osobowych w zwrotnej korespondencji e-mail.
12. Użytkownik ma prawo do zamknięcia konta w systemie. Użytkownik przed wysłaniem prośby o zamknięcie konta musi wykorzystać całość zgromadzonych na nim środków. Prośbę o zamknięcie konta należy wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@banieczka.pl. Administrator niezwłocznie usunie konto i poinformuje o tym użytkownika w korespondencji zwrotnej.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2022.

Home
Aplikacja
Znajdź myjnie
Konakt